Vodné nádrže - Bukovec

V blízkom okolí obce Bukovec sa nachádzajú dve vodné nádrže postavené na rieke Ida.

Horná nádrž je rezervoárom pitnej vody. Bola vybudovaná v rokoch 1968 až 1976, do prevádzky bola uvedená v roku 1975.

Hlavným účelom vodného diela je zabezpečenie pitnej vody pre mesto Košice vyrovnávaním kolísavých výdatností zdrojov Košického skupinového vodovodu, ale plní aj ochrannú funkciu pri znižovaní povodňových prietokov. Táto nádrž nie je pre verejnosť sprístupnená.

Dolná nádrž „Pod Bukovcom" bola vybudovaná ako havarijná zásobáreň úžitkovej vody pre hutnícku prevádzku VSŽ Košice (terajší U.S. Steel).

Táto nádrž je pre verejnosť prístupná a využíva sa na športovo - rekreačné účely. V letných mesiacoch je vyhľadávaným miestom prímestskej rekreácie, kedy slúži ako obľúbené prírodné kúpalisko. Pobrežie je upravené, vybudované sú pláže so službami, využívané je člnkovanie, rôzne letné športy, vodné bicykle či windsurfing. Vodná nádrž je aj obľúbeným rybárskym revírom.

contentmap_plugin

Tags: Bukovec, Zaujímavé miesta, Športoviská

Zaujímavé miesta - atraktivity

contentmap_module

Loga partnerov